SIGNAT CONVENI DE COL.LABORACIÓ DEL GREMI D'HOSTALERIA DEL VALLÈS ORIENTAL AMB MUTUA GENERAL DEL FRED

Revisions i manteniment d'equips de fred en condicions avatatjoses pels agremiats